Držgrešle

 Držgrešle

 Rád se podívá na ženu oblečenou do nákladných šatů, pokud to ovšem není jeho vlastní žena. Je jako pamperska- neukápne z něj ani kapka. Je pověstný výjimečnými dary- dává je totiž jen výjimečně. Kapsy má hluboké, ruce krátké.

Držgrešle je samolibý, chtivý, chladný, skoupý. Rád smlouvá, je vlády chtivý omezený, bez představivosti, neklidný a neústupný. Navenek se neprojevuje. Je tvrdohlavý, bezohledný, bojácný, malicherný, nedůvěřivý, nejistý, lstivý, nervózní a stále poškozovaný. Držgrešlové si sami sebe cení jen velmi málo, a proto se jim zdá, že zasluhují jen to, co je levné nebo zadarmo. Jejich lakota se týká nejen peněz, ale i dobrého slova, lásky a citů. Před lidmi stále mluví o penězích a zdůrazňují, kolik zaplatili ta to či ono, jak výhodně koupili, jak se jim podařilo někoho ošidit. Jsou uchváceni vlastní mazaností. Jsou neobvykle malicherní, utápějí se v detailech, takže jsou málokdy schopni dobrat se celku. Drobné peníze zaměstnávají jejich pozornost do té míry, že i jejich život se zdá být rozmělněný na drobné. Při placení v restauraci pečlivě zkontrolují každou položku na účtu a jsou schopni se dohadovat o pár drobných. Držgrešlové, dříve či později přijdou o všechny známé.

Příkladem může být Jay. Poté co získal významné místo ve firmě, začal zvát různé lidi na oběd. Ale po čase lidi přestali jeho pozvání přijímat. Udivený Jay se nakonec zeptal jednoho kolegy proč to. Ten mu bez obalu odpověděl: „Protože jsi škrt a nikdy neplatíš účet.“ Kolegův postřeh trefil do černého, Jay pochopil, proč se s ním rozešla jeho přítelkyně. Sice mu nikdy neřekla, že je lakomý, ale zmiňovala se často, že by ráda dostávala květiny, šperky nebo něco hezkého na sebe. V důvěrném rozhovoru se přiznala, že Jay byl skoupý i v lásce- šetřil polibky, doteky i pohlazením. U držgrešlů nezáleží na věku- lakomství je zaslepuje všechny.
Jak praví Konfucius: “Svazek s lakomcem není k ničemu.“