Vzteklý zápasník


toxičtí lidé

 Vzteklý zápasník
 
Je tak nesympatický, že i vlastní stín před ním prchá. Nechal si zavést tři telefony, aby mohl co nejčastěji třískat sluchátkem. Je nevlídný, samolibý, hubatý a neotesaný. Problémy řeší se samolibostí zubařské vrtačky.
 
Vzteklý zápasník je nesolidní, nekomunikativní, náročný a vybíravý, malicherný, nedůvěryhodný, slabý, hádavý, nerozvážný, nestálý, popudlivý a nevypočitatelný.
Vzteklý zápasník je konfliktní, těžko se s ním vychází, všechny podceňuje, je zaťatý, plný nenávisti, arogantní, útočný, svárlivý, drzý, bezohledný, neomalený, zastrašující, sadistický, rázný, násilný, " macho", zaslepený, nevypočitatelný, umíněný, vyvyšuje se nad ostatní, je hrubý, svéhlavý, nekomunikativní, nebezpečný a depresivní.
Vzteklí zápasníci se sváří s celým světem. Stále připraveni k obraně, jsou ochotni se s každým střetnout, stále připraveni k boji nebo zasadit úder. S oblibou hrají roli " ďáblova advokáta". I když jsou stejného mínění, jako vy ze zásady nesouhlasí. Neustále bez zřejmých důvodů provokují. Vnitřní pocit nejistoty a zoufalá snaha o zdůraznění svého významu a inteligence je neustále nutí vyhledávat hádky. Rozčiluje je všechno a všichni. Jejich kritičnost je bezmezná. Často bývají fyzicky agresivní, pěstmi buší do zdí a dveří.
Vzteklí zápasníci jsou stále a bez zjevného důvodu podráždění, a to i v případě, že děláte přesně to, co chtějí. Vždycky najdou důvod, proč vám vyhubovat. Ze všeho nejvíc se obávají, že slovem nebo činem poukážete na jejich nedokonalost. Aby tomu zabránili, sami začínají válku, což jim umožňuje získat kontrolu nad situací.
Vzteklí zápasníci obvykle vyrůstají v těžkých podmínkách. Jako dospělí mají často pocit, že jim život stále strojí léčky. Svým chováním maskují obrovskou citlivost. Jedna velmi dobrá herečka si nikdy nedokázala získat postavení hvězdy- na které měla plné právo- a to jen proto, že neumí vycházet s lidmi. Sama sobě je největším nepřítelem. Režiséři, ostatní herci i producenti se bojí s ní pracovat, protože je stále agresivně naladěna, stále připravena vrhnout se na člověka nebo se vzepřít vlivné osobě. Tímto způsobem sama zabránila v rozvoji své kdysi slibné kariéry.
Vzteklí zápasníci mají sklon k insubordinaci a znevažování druhých. Dokáží vyvést z míry každého. Jejich provokace a odpor mají sloužit jen k tomu, aby dokázali, že mají pravdu, i když třeba vůbec nevědí, co mluví.