Uprchlík

Toxičtí lidé

 

Uprchlík

Chcete- li být sami, můžete ho klidně poprosit, aby zůstal s vámi- Je stále ve vaší blízkosti, dokud se ho ovšem nepokusíte dotknout- Trváte-li na svém názoru, dělá, že neslyší.

Uprchlík, slaboch a fňukal, který se nedokáže ničemu postavit čelem, je nevýrazný, nepřátelský, zbabělý, nekomunikativní, nesmělý, nepoctivý, kličkuje, je neloajální, znevažující, bázlivý, změkčilý, nesolidní, osamělý.

Takový člověk zná jen jeden způsob překonání stresu-útěk. Protože neumí řešit situace tak prchá. Tak postupoval Gus. Jednou čekal na přechodu na zelenou, když uviděl, jak člověk vedle něj padá na kolena-zřejmě infarkt. Místo aby pomohl a zavolal lékaře, rychle přešel ulici a utekl. Gus nebyl bezcitný. Ale situace, v níž se ocitl, jím otřásla, takže nebyl schopen jí čelit. Zachránil se tedy doslova útěkem. Uprchlík totiž nedokáže učinit žádné rozhodnutí. Tito lidé se v podstatě obávají všech závazků a tato slabost je nutí unikat všem stresům. Ochromují je, všechny okolnosti, se kterými si nedokážou poradit.

Po třech letech známosti s Dickem, chtěla  Bree zjistit, zda její partner plánuje manželství. Když se s ním o tom začala dohadovat, přestal se ovládat. A protože nevěděl, jak na její ultimátum odpovědět, udělal to, co uměl nejlépe- utekl a slehla se po něm zem. Bree zdrcená jeho jednáním litovala, že o manželství s Dickem vůbec mluvila. Ale Dick by v každé obtížné nebo kritické situaci měl tendenci utíkat, než aby problém v klidu řešil. Takže nakonec pro ni bylo dobré, že se rozešli, a i když s tím souhlasila, cítila bolest a zármutek.

Jelikož uprchlíci věnují všechny své síly útěku přede všemi konflikty, zpravidla si neuvědomují, jaké utrpení svým útěkem způsobí.