Arterie - nebolí ale mohou být tichý zabiják

 

Kardiovaskulární systém je nejohroženějším systémem našeho organismu vzhledem k zachování života. Poruchy arterií přitom většinou zůstávají stranou zájmu, protože nebolí! Společnost tak celkově vůči prevenci poruch arteriálního systému zaujímá skeptický postoj. Arterie vykazují dvě nejdůležitější poruchy:

1 porucha endotelu a vytváření defektů v této vrstvě vede postupně k ucpávání arterií.(arterioskleróza).

2 porucha regulace průsvitu arterie, což vede ke vzniku vysokého krevního tlaku (esenciální hypertenze)

Cévní systém (či lépe kardiovaskulární systém je složen ze srdce, tepen a žil. Každý z těchto orgánů má jinou funkci a jiné anatomické složení. Arteriální stěna má složitou skladbu, kde najdeme výstelku vazivové vrstvy i svalovinu. Pro své anatomické uspořádání a složité funkci trpí velmi častými poruchami, a proto se kardiovaskulární systém sestává nejohroženějším z celého těla. Kromě tkání je v arteriálním systému i bohatá nervová síť, která funkci arterií významně ovlivňuje. Z hlediska zdraví je pochopitelně nejdůležitější vnitřní vrstva cévy, tzv. tunica intima , což je jednovrstevný epitel vystýlající cévu. Jeho funkcí mj. je vytvářet nesmáčivý povrch s podivuhodnými vlastnostmi, na zdravém endotelu se neuchytí žádné součásti kolující v krvi. Tato nesmáčivá vrstva má však i jiné aktivní vlastnosti- brání srážení krve na svém povrchu a působí na hladké svaly arterie, které cévu mohou roztáhnout (dilatovat) nebo sevřít (tj. působit konstrikčně). Tento proces je spuštěn látkami vylučovanými buňkami arterie, konkrétně se jedná o oxid dusnatý (působí vazodilatačně) anebo endotelin  (působí vazokonstričně). Oxid dusnatý je velmi populární plyn, je hlavním účinným agens známé Viagry. Na arterii působí i řada jiných látek, např. acetylcholin, antidiuretický hormon a další.

Funkce arterií ovlivňují hormony dřeně nadledvinek, nervový systém, hormony neurohypofýzy, ledvinové hormony a další orgány. Proto bude detoxikace arterií vždy komplexní záležitost. Arterie spadají pod mateřský orgán srdce, ale zásadní vliv má i hypotalamus, hypofýza, nadledvinky, ledviny, játra. Podle tradiční čínské medicíny, játra ovlivňují mj. Také vše, co svírá, stahuje, zhutňuje. Tímto způsobem ovlivňují i arteriální systém, a to prostřednictvím autonomního nervového systému.  Hypotalamus řídí jak nervový, tak hormonální systém. Autonomní nervstvo řízené hypotalamem je tedy důležitým regulačním mechanismem krevního oběhu.

Arterie a jejich poruchy jsou tichým zabijákem, nebolí a tak zůstávají stranou zájmu.

zdroj Mudr. Jonáš