oko a vztahy k organismu

oko
 
Zrak čili schopnost vidět, je pro člověka nesmírně důležitým smyslem-zrakem přijímáme zdaleka nejvíc informací, možná až 90 %. Zrakem svět poznáváme, hodnotíme, porovnáváme s již poznaným a zaznamenaným. Oči a zrak spadají podle čínského pentagramu do okruhu jater. Jaterní emocionalita je totiž doslova řízena zrakovou informací, vždyť k jaterním emocím se řadí například:
Závist-má co do činění s pojmem vize. Vzniká tak, že si závistivý člověk dosažené úspěchy druhého promítá sám na sebe a porovnává…Emocionálním výsledkem bývají nekonečné řeči závistivce a rozebírání dotyčného před druhými lidmi, kteří jsou naladěni na stejnou vlnu.
Nenávist-má podobný význam jako slovo nevidět. Pouhý pohled na dotyčného, který způsobil nebo způsobuje emociální poškození, vyvolává v poškozeném vztek a agresivitu a vede minimálně k ignoraci dotyčného, tedy doslova „nevidění“ ho, přehlížení ho.
Žárlivost-vzniká často již ve zrakových představách, kdy si dotčený představuje blízkou osobu, jak věnuje pozornost někomu jinému. Tato emoce opět vyvolává v dotčeném neklid a vztek.
Kritika, neustálé hodnocení-jedná se o případ, kdy dotyčný na základě toho, co vidí, nebo jen na základě svých představ neustále slovně komentuje situaci a dělá závěrečné soudy o vlastnostech dotčeného. V dotčeném to většinou vyvolá vnitřní napětí, následkem čehož bývá častá vzájemná hádka.
A mnohé další…
Rovněž v celé řadě moudrých lidových rčení se setkáme se slovem“oko“
Co oko nevidí, to srdce nebolí
Hlad má velké oči
Oko-do duše okno
Má jiskru v oku
A jiné…
K jaterní emocionalitě ještě dodejme, že se sem řadí obecně pocit člověka „jak vypadá“ před druhými lidmi, a to jak vnější vizáží, tak emocionálními projevy, které nemají být vidět navenek. Patří sem pocit člověka, který si říká „ Co by říkali lidi, kdyby viděli“. V těchto případech hraje velkou roli autorita rodiče a to, zda byl člověk v dětství a dospívání neustále pod zrakovou kontrolou rodiče. Dospělý člověk s emocionálním blokem se pak často přistihne při tom, že vykonává svoji činnost-například vaření jídla-s pocity neustálého dozoru matky, tedy s vnitřním pocitem, co by tomu řekla matka, kdyby to viděla…
 
Primárním orgánem pro naše oko jsou ovšem játra a žlučové cesty. 
Velmi vhodné jsou zde také mechanické očistné kůry žlučových cest. Játra jsou odpovědná za metabolismus tuků, v játrech a jejich dceřiných orgánech, oko nevyjímaje, se tedy budou ukládat toxiny, které jsou rozpustné v tucích. Zde uveďme všudypřítomné dioxiny -nebo methylrtuť
 
Při studování lékařských studií o toxoplasmě například velmi často narážíme na informaci, že se vyskytuje mimo jiné přímo v oku v podobě infekčního ložiska (tkáňové cysty). 
Pro doplnění dále uveďme, že víčka a zejména stav na víčkách spadá pod okruh sleziny. U takového ekzému na víčkách se tedy soustředíme na slezinu.
 
K problematice detoxikace zraku se řadí nejen detoxikace tkání samotného oka, ale zabýváme se také těmi tkáněmi, v nichž probíhá uvědomění si zrakové informace v mozku, její zpracování, zhodnocení a porovnání se známým.
Mozková kůra představuje lidský rozum a odpovídá za konečné zpracování, uložení a vzpomenutí si na obrazovou informaci. Korových oblastí, kde dochází ke zpracování zrakové signálu je několik. Tato zraková korová pole jsou spojena se středním mozkem pomocí nervových (kortikoretikulárních drah). Tím je zajištěna kontrola činnosti okohybných nervů (nervus oculomotorius, nervus trochlearis a nervus abducens).
 
 

zdroj:.Vladimir Jelínek