Vliv chemikálií na organismus

S negativním vlivem chemických látek v organismu, se setkáváme. Je poměrně obtížné stanovit míru jejich škodlivosti, protože ta záleží na individuální citlivosti a vnímavosti jedince. Mnoho lidí může pracovat v prostředí, kde se tyto látky ve velkém množství vyskytují, ale zdravotní potíže to způsobí jen některým z nich. Každý člověk má jinou tendenci ke kumulaci určitých látek. Roli v tom hraje stres, díky kterému tkáň ztrácí schopnost přirozené detoxikace a další známé i dosud neznámé vlivy. Dalším faktorem je genetická výbava. Jedna látka tedy může u různých lidí vyvolávat odlišné poruchy, a to právě podle jejich genetické dispozice. Každý máme své slabé místo, nebo spíše více slabých míst jinde. Tato místa a systémy se pak stávají častějším ložiskem toxinů.

 

 

zdroj: Mudr.Josef Jonáš