NoDegen speciálky

Pročtěte si nejprve část Nový NoDegen prosím..:-)

NoDegen speciálky jsou jakési podkapitoly NoDegenu. Traumata rozdělená do jednotlivých typů a období. Umožní nám postupnou a klidnou změnu našich reakcí, života, myšlení. Pro člověka, který na sobě chce pracovat, chce měnit sebe i svět k místu o něco lepšímu jde o nezbytné přípravky. Každá speciálka se věnuje jednomu okruhu psychocyst a traumat člověka. I tak nejsou přesně ohraničené a vzájemně se tato období prolínají a plynule přechází jedno v druhé. 

Jednotlivé preparáty NoDegenu

NoDegen Prenatal PREN - obsahuje období začínající početím i okolnostmi spojenými s početím, pocity matky projektované do dítěte  v období před jeho narozením. Porod a jeho složitost. Končí přestřižením pupeční šňůry. Uvádí se, že v prenatálním období a v době samotného porodu se tvoří psychosomatický základ pro celý život. Uveďme si, že psychosomatická onemocnění jsou taková, která mají svůj základ v psychice. Jsou to v podstatě všechna onemocnění, ale u některých je to markantnější. Ve stresu bolesti v krku, bolesti břicha, bolesti kloubů např. Tomu se říká, že člověk somatizuje. Tedy podvědomí projekuje nemoc do fyzických tkání na podkladě psychického stavu. Člověk v prenatálním období a době při a těsně po porodu nemá možnost svůj osud vědomě ovlivňovat a je zcela závislý na okolí. Jeho nervový systém se tak vytváří pod vlivem emocí matky a zprostředkovaně i otce. Preparát PREN užívejte s úctou a laskavostí. A možná i zvědavostí. Nepospíchejte, netlačte prožitky zbytečně vpřed a s dalším NoDegenem v pořadí v klidu počkejte. Dejte si čas emoce a vliv preparátu zpracovat. Možná budete překvapeni jak hodně se Vám bude zdát o dětských motivech, o dětech samotných, o porodech a miminkách a najdete tam i svoje vlastní početí a porod - zprostředkovaně skrze sny. Vliv preparátu se projeví postupně během měsíců. Až zjistíte, že na některé situace reagujete jinak a nebo se už do nich vůbec nedostáváte. Preparát můžete koupit na PRENATAL ZDE

NoDegen Postnatal PONT - zahrnuje dobu začínající hned po porodu. Přivítání či nepřivítání dítěte na svět, odpor nebo láska matky. Odloučenost od matky po porodu. Kojení či nekojení dítěte, operace či bolestivý lékařský zákrok jako poporodní trauma. Miminko po porodu  si až do určitého věku neuvědomuje sebe sama, příčiny svého jednání, neposuzuje čas jako dospělý a žije přítomností. I v tomto období může být způsobeno mnoho psychocyst, protože dítě je bezbranné  a proti okolí může protestovat jen omezenými prostředky. Nemá sice ještě vyvinutou slovní paměť, jeho biologická paměť na vegetativní úrovni je však již vyvinuta velmi dobře. Preparát můžete koupit na POSTNATAL ZDE

Tyto 2 preparáty je dobré zařadit do detoxikace v tomto pořadí. Na ostatních dále uvedených preparátech podle zkušeností pravděpodobně už příliš nezáleží, tedy je můžete užívat buď postupně, nebo podle svého uvážení a intuice. Podle své vnitřní potřeby. 

Další preparáty NoDegen speciálky

NoDegen Hospital HOSP - psychocysty z nemocničního prostředí a to v jakémkoliv věku. Nešetrné sdělení diagnozy. Problémy spojené s anestezií a stavy po operaci. Bolestivý vpich injekční jehly v dětství. Pocit ponížení z některých vyšetření a operací. Strach z lékaře díky špatné zkušenosti. Preparát HOSPITAL ZDE

NoDegen Education EDUC - psychocysty z výchovných a vzdělávacích metod od pedagogů a rodičů. Nedocenění dítěte. Zesměšňování výkonu dítěte. Neúměrná zátěž. Nucení do činností do kterých se dítěti bytostně nechce. preparát EDUCATION ZDE

NoDegen Sexuality SXT - přijímání a prožívání sexuality a obtíže s tím spojené. Zvládnutí análních reflexů v dětství - chození na nočník. Sexuální traumata od nevhodných dotyků v dětství až po možné znásilnění nebo pokusem o znásilnění. Poškození sexistickými narážkami. Preparát SEXUALITY ZDE

NoDegen Accidents ACC - traumata a psychocysty spojené s přírodními katastrofami, nehodami a pohromami. Havárie a úrazy. Pády z výšek, z kola, koloběžky, ze stromu. Zážitek z požáru, povodně. Úlek z letícího či padajícího předmětu. Pocity ohrožení něčím neovlivnitelným z fyzického světa. Pocit útoku od něčeho na Vaše bezpečí. Přípravek ACCIDENTS ZDE

NoDegen Psycho PSYCH - traumata a psychocysty spojené s nátlakovými metodami chování a vztahy s lidmi s výraznými psychopatologickými rysy. Šikana ve škole, v práci, od okolí. Účastník podvodu nebo úmyslného trestného činu. Sledování tajnými službami nebo soukromou osobou a jiné podobné. Preparát PSYCHO ZDE

NoDegen Childhood CHILD - traumata z " obvyklých " výchovných metod v dětství. Bití předměty, klečení za trest, týrání dítěte. Psychologické tresty. Odebrání hraček jako trest. Odebrání věci na které jedinec lpí jako trest. Přenesení odpovědnosti za pocity rodiče na dítě. Přenesení zodpovědnosti nejstaršího za jeho mladšího sourozence apod. Preparát CHILDHOOD ZDE

NoDegen Relations RELT - psychocysty z mezilidských vztahů. Úmrtí v rodině, ztráta milované osoby. Nevěra partnera, partnerky. Rozvody - rozchod partnerů. Zklamání z charakteru rodiče či blízkého člověka. Zklamání z povahových vlastností dítěte. Přípravek RELATIONS ZDE

Všechny NoDegen přípravky se prodávají pod názvem InfoDren a z boku mají zkratku druhu. Všechny mají také jako InfoDren stejné složení, ale každý je přitom jiný s jinou nahranou informací.  Všechny jsou někdy skladem a někdy je třeba je zadat do výroby zvlášť. Doba jejich výroby je nyní v řádu dnů.